top of page

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Rekisterinpitäjä  

Nimi:  Next Generation Physique Oy 

Y-tunnus:  3175962-6 

Osoite:  Vimmolantie 4 as. 3

Postinumero: 27800

Postitoimipaikka: Säkylä

Puhelinnumero:  +358409621150

Sähköpostiosoite:  info@ngphysique.com 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Yritys:  Next Generation Physique Oy 

Nimi:  Jeve Ojala

Osoite:  Vimmolantie 4 as. 3

Postinumero: 27800

Postitoimipaikka: Säkylä

Puhelinnumero: +358409621150

Sähköposti: info@ngphysique.com 

3. Rekisteri

Henkilökohtaiset tiedot pidetään luottamuksellisina. Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu liiketoiminnassa normaalisti käytetyillä teknisillä menetelmillä. Pääsy järjestelmään edellyttää käyttäjänimen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmää suojataan myös palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Vain tietyillä rekisterinpitäjän ennalta määritellyillä työntekijöillä on pääsy järjestelmään tallennettuun rekisteriin ja on oikeus käyttää sitä. Jos joitain tietoja on välttämätöntä tulostaa paperille, ne säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

4. Rekisterin käyttötarkoitus  

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:  

 

Käytämme kaikkea sinuun liittyvää tietoa siihen, että voimme täyttää sinulle antamamme sitoumukset. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön annat suostumuksesi siihen, että käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

 

  • tarjoamme palvelujamme; 

  • olemme yhteydessä sinuun; 

  • täytämme sopimukselliset ja lainsäädännölliset velvoitteemme; 

  • lähetämme sinulle uutiskirjeitä ja ajoittaisia viestejä (jos et halua vastaanottaa kyseisiä ilmoituksia, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@ngphysique.com); 

  • analysoimme käyttöä ja tutkimme, miten voimme kehittää palvelujamme; 

  • estämme, rajoitamme ja tutkimme verkkosivuston ja palvelujen väärinkäyttöä. 

  • Edellä mainittujen lisäksi saatamme valvoa ja tallentaa verkkosivustossamme tapahtuvia tietoliikennetietoja, jotta voimme parantaa verkkosivustoa, noudattaa viranomaisvaatimuksia tai havaita ja estää lainvastaista toimintaa. 

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai palvelujen markkinoimiseksi. 

 

6. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: yritys/organisaatio, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

 

www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ei tallenneta tietoa mihinkään tietokantaan, vaan niistä lähtee viesti pelkästään yhteen sähköpostiosoitteeseen. 

 

7. Tietojen säilytysaika 

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Pääasiallisena ohjenuorana pidämme 2 vuoden säilytysaikaa. Tiedot säilytetään vain EU/ETA-alueella. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. 

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisteriin kerätään tietoja:  

Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. 

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö  

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. 

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 

 

Google ja Facebook 

 

Käytämme Googlen ja Facebookin uudelleenmarkkinointievästeitä. Niiden avulla voimme esittää kohdistettuja bannerimainoksia verkkosivuston vierailijoille, kun he selailevat muita sivustoja tai käyttävät muita sovelluksia. Uudelleenmarkkinointievästeiden avulla voimme hallita asetuksia niin, että vierailijalle ei näytetä liian paljoa mainoksiamme. 

 

YouTube 

 

Olemme upottaneet YouTube-videoita tietyille verkkosivustomme sivuille. YouTube (Googlen omistama) asettaa määrättyjä evästeitä, kun vierailija napsauttaa YouTube-painiketta videosoittimessa. 

 

Google Analytics 

 

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (”Google”) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Jotta Google Analytics voi analysoida verkkosivun käyttöä, se asettaa tietokoneeseen evästeitä (tekstitiedostoja). Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, kun käytät verkkosivustoa. Tietojen avulla Google arvioi verkkosivuston käyttöä, koostaa käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle sekä tarjoaa muita palveluita liittyen verkkosivuston aktiviteetteihin ja Internetin käyttöön. 

 

Google voi myös luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen, tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. 

 

Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muihin tietoihinsa. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta tällöin verkkosivujen toiminnallisuudessa voi olla puutteita. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksytte, että Google käsittelee henkilötietojanne edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin. 

 

11. Rekisterin suojaus  

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.  

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

 

12. Automaattinen päätöksenteko 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 

13. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Toni Tervoselle osoitteeseen info@ngphysique.com. Next Generation Physique Oy vastaa asiakkaalle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin lähettämällä sähköpostitse ilmoitus asiasta  

bottom of page